staniční JIP
 
 Vzdělání:
 2008 – 2009 Fakultní nemocnice Motol
 ARIP – Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
 2001 – 2004 Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Plzeň
 obor: Diplomovaná dětská sestra
 1997 - 2001 Střední zdravotnická škola v Písku
 Obor: Všeobecná sestra
 
 Zaměstnání:
  30.9.2004 – 30.4.2005 Blanka středisko Diakonie ČCE v Písku, všeobecná  sestra
  2.5. 2005 – 30.4. 2008  Nemocnice Písek všeobecná sestra Neurologie JIP
                                                      
 od 1.5.2008 Ústřední vojenská nemocnice Praha
 všeobecná sestra ARO
 od 1.8.2010 ÚVN Praha, Neurochirurgická klinika 
 všeobecná sestra JIP 
od 1.5.2014 ÚVN Praha, Neurochirurgická klinika 
staniční sestra  JIP 
Členka SKOP – skupiny kvality ošetřovatelské péče