vedoucí sestra oddělení A
Vzdělání: 
1994 - maturita Střední zdravotnická škola - obor zdravotní sestra 
2005 - Pomaturitní specializační studium - Ošetřovatelství chirurgických oborů
2011 - 3. lékařská fakulta UK - bakalářský titul v oboru Ošetřovatelství
 
Zaměstnání:
1994 - 1995   interní oddělení okresní nemocnice v Šumperku
1995 - 1998   ordinace praktického lékaře v Hanušovicích
1998 - dosud  Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Střešovice Praha
od roku 2004 jako staniční sestra
členka týmu DRG