Subspecializace: neuroonkologie, chirurgická léčba neuralgie trigeminu (MVD)

Pregraduální vzdělání:

1964-1970  Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

1970-1977  1. LF Univerzity Karlovy, Praha

Postgraduální vzdělání:

1980  atestace z chirurgie I.

1985  atestace z neurochirurgie

Habilitace 1994

Členství v odborných společnostech:

* Česká neurochirurgická společnost

* Česká spondylochirurgická společnost

* Česká společnost Jana Evangelisty Purkyně