Co je to stenóza karotidy?

Stenóza karotidy = zúžení krkavice je postižení cévy odpovědné za zásobování mozku krví. K zúžení dochází nejčastěji v důsledku aterosklerozy, typicky je céva postižena v jejím krčním úseku. Zúžení průsvitu a nerovný povrch aterosklerotického plátu vede k nepravidelnostem proudu krve a tvorbě drobných sraženin (trombů) a embolů (vmetků). Pokud se tyto dostanou dále do mozkového řečiště, mohou uzavřít některou menší cévu a mozková tkáň trpí nedokrvením (ischemií).

Stenóza krkavice na angiografii

Jaké jsou příznaky ischemie mozku?

V závislosti na rozsahu a místě postižení mohou se mohou příznaky nedokrvení mozku výrazně lišit v tíži i délce trvání. Některé příhody mohou trvat jen velmi krátkou dobu a příznaky mohou odeznět ve vteřinách – jedná se zejména o krátké a náhle vzniklé poruchy zraku na jednom oku, porucha řeči, brnění úst a jazyka, krátkodobou slabost ruky a nohy jedné strany, nebo pokles ústního koutku.. Při těžším postižení dojde k trvalému postižení, příznaky jsou vyjádřeny více a jejich úprava je pomalá a neúplná – hovoříme o cévní mozkové příhodě (CMP) - mrtvici.

Je nutné stenózu krkavice léčit?

Velké mezinárodní studie prokázaly, že u vybraných nemocných operace stenózy krkavice tzv. karotická endarterektomie výrazně snižuje riziko cévní mozkové příhody. U symptomatických nemocných (tedy těch u nichž proběhla nějaká příhoda) je doporučeno operovat zúžení krkavice větší než 50%. U těch nemocných u nichž je zúžení 50-70%, snižuje operace riziko recidivy CMP o 4,6% v průběhu 5 let. Při stupni zúžení 70-99% je riziko recidivy během 5 let sníženo o 16%. U pacientů, u kterých byla stenóza krkavice nalezena náhodně (například při ultrazvukovém vyšetření) je doporučeno operovat při zúžení nad 60%, snížení rizika

Zlepší operace můj neurologický stav?

Velmi pravděpodobně ne – operace je výkon preventivní –má zabránit vzniku nové CMP u pacientů asymptomatických, a předejít jejímu opakování u těch, ktěří již mrtvici prodělali.

Jaká vyšetření jsou potřeba?

Kromě běžných předoperačních vyšetření, jako před každou operací, je nutno dobře vyšetřit cévy, které mozek zásobují – způsobů jak to udělat je několik: ultrazvukové vyšetření (sonografie), zobrazení cév pomocí výpočetní tomografie (CT angiografie), magnetické rezonance (MR angiografie) nebo konvenční angiografie (digitální subtrakční angiografie – DSA). Vyšetření doplníme během pobytu na našem oddělení, o přesném postupu a výběru vhodného vyšetření Vás bude informovat Váš ošetřující lékař.

Jak operace probíhá?

Den před operací Vás navštíví anesteziolog a operatér, kteří Vám celý postup podrobně vysvětlí a odpoví Vám na všechny otázky. Večer před operací Vás připravíme na operaci, od půlnoci je pak zakázáno jíst a pít. Kuřákum doporučujeme nekouřit alespoň 2 týdny před operací. Operace probíhá v celkové anestezii, řezem na krku operatér uvolní krkavici a z podélného řezu ji otevře v délce asi 6 -8 cm. Poté odstraní aterosklerotický plát a cévu zašije pokračujícím stehem velmi jemným vláknem. Po probuzení na operačním sále budete převezen/a na pooperační oddělení, druhý den budete moci opět vstávat a chodit, v závislosti na dalším průběhu Vás propustíme 3.-5. den po operaci.

Jaká jsou rizika operace?

Paradoxně nejvážnějšími riziky operace krkavic jsou ta, kterým se snaží zabránit: nedokrvení mozku - cévní mozková příhoda. I když toto riziko není zanedbatelné, je jistě menší, než kdybychom krkavici neoperovali. Dalšími riziky jsou infekční komplikace, výkyvy krevního tlaku, lokální komplikace rány. Renomovaná americká lékařská asociace AHA – American Heart Association doporučuje, aby operace byla prováděna jen tam, kde je riziko komplikací menší než 6%. Na našem pracovišti je procento komplikací dlouhodobě pod 3%.

Jsou jiné možnosti léčby?

Ano jsou – je to endovaskulární léčba – při ní se vpichem v třísle zavede do postiženého místa kovový stent – trubička, která místo zúžení roztáhne. Jedná se o rychlý a málo invazivní výkon, jeho výsledky však nedosahují výsledků chirurgického výkonu. Chirurgické řešení tak zůstavá „zlatým standardem“ a stent je indikován u těch pacientů, u nichž by operace byla spojena se zvýšeným rizikem – např. při závažném interním onemocnění, po operacích na krku, po ozáření krku apod.

Budu muset po operaci chodit na kontroly?

Určitě! I po operaci Vás budeme pravidelně sledovat – zúžením by mohla být postižena i druhostranná céva, operované místo by se zase mohlo zúžit jizvením – tzv. myointimální hyperplázií. Abychom to včas odhalili, budeme provádět pravidelné ultrazvukové kontroly – nejprve častěji – za 3 a 6 měsíců, později jednou ročně.

Budu mít po operaci nějaká omezení?

Ne. Jen však potřeba si uvědomit, že ateroskleroza nepostihuje jen krkavice, ale všechny cévy v těle – podobně mohou být postiženy cévy srdce, ledvin, dolních končetin. Proto by bylo vhodné upravit životosprávu tak, aby odpovídala zásadám zdravé výživy. Váš ošetřující lékař by Vám měl pravidelně kontrolovat hladinu krevních tuků a případně i předepsat léky na jejich snížení. Jedním z hlavních faktorů vzniku aterosklerozy je kouření. Proto všem kuřákům důrazně doporučujeme přestat kouřit.

Cévní onemocnění mozku

 

Česky