Historie

Česky

Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Jako samostatné neurochirurgické oddělení v ÚVN vzniklo vydělením z chirurgie v roce 1956, v roce 1959 se oddělení stalo klinikou FVL UK (nyní 1. LF UK) Praha a později i klinikou ILF (nyní IPVZ). Neurochirurgickou operativu v ÚVN však lze datovat do roku 1948, tedy od příchodu MUDr. Zdeňka Kunce.

Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Problematika antikoagulační, antiagregační léčby a trombocytů v perioperačním období

 

Zajištění transfuzního přípravku k plánované operaci (ERD):

  1. NIC (0) (přípravek vydán do 90 minut od přijetí požadavku)  –  výkony se zanedbatelným rizikem krvácení

 

Nedefinováno

Stránky