Transfuzní přípravky k plánovaným operačním výkonům

Problematika antikoagulační, antiagregační léčby a trombocytů v perioperačním období

 

Zajištění transfuzního přípravku k plánované operaci (ERD):

  1. NIC (0) (přípravek vydán do 90 minut od přijetí požadavku)  –  výkony se zanedbatelným rizikem krvácení

 

  1. KREVNÍ SKUPINA (KS) (odeslána  krev na skupinu, přípravek vydán do 60 minut)  – výkony s nízkýmstředním rizikem krvácení

 

  1. TYPE and SCREEN (T&S) (vyšetřena krevní skupina a protilátky, připraven skupinový transfuzní přípravek, není provedena zkouška kompatibility, přípravek vydán v režimu vitální indikace do 15 minut – bez provedené zkoušky kompatibility či v režimu statim do 60 minut) –  výkony se středním rizikem krvácení, u kterých zpravidla není potřeba transfuzní přípravek podat

 

  1. X TU ERD (Nakřížená krev, „Rezerva“) (odeslána krev na  zkoušku, provedena zkouška kompatibility, přípravky připraveny a rezervovány pro daného pacienta na 72 hodin, krev k dispozici do pár minut– výkony s vysokým rizikem krvácení (vysoká pravděpodobnost podání transfuzního přípravku během výkonu či po výkonu)

 

 

Poznámky

V přiložené Excel tabulce najdete přehled operačních výkonů vzhledem k riziku krvácení a potřebnému zajištění transfuzních přípravků. Přehled je orientační. Požadavek je vždy ovlivněn aktuálním klinickým stavem pacienta, laboratorními nálezy, stavem koagulace, medikací, atd. 

V případě reoperace nutno nakřížené ERD „rezervu“ ověřit (platnost 72 hodin)! 

V den operace před ranním hlášením anesteziologická služba ověří stav transfuzních přípravků dle přehledu TP, které chodí všem ráno do mailu (soulad s doporučením v předanestetickém vyšetření) - v případě nesouladu nutno ihned informovat příslušné chirurgické oddělení (žádanka na krev, odebrat krev a odeslat do laboratoře ještě než pacient odjede na sál --> řeší chirurgické oddělení)!   

Antikoagulační a antiagregační léčba

WARFARIN: před operací ex, převod na LMWH, kontroly INR, event. podpora Kanavit i.v.

LMWH (Clexane, Fraxiparine): ráno před operací ex

ASA (Anopyrin, Stacyl):  5 dní před operací ex u vysoce rizikových výkonů (především NCH vyjma karotid...)

CLOPIDOGREL (Trombex): 5 dní před operací ex (v případě duální antiagregace dle operatéra)

NOAC Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban (Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana):

- 72 hodin před výkonem ex (nepodkročitelné minimum je 48 hod a dodržení požadovaných laboratorních nálezů, viz. NOAC doporučení pro plánované, akutní a urgentní výkony)

- bridging LMWH se ve většině případů nedoporučuje 

 

Trombocyty  (normální počet  150-400(450) x 10˄9/l)

- při hodnotě > 100 x 10˄9/l bez krvácivých projevů pacient schopen operace

- při hodnotě 50-100 x 10˄9/l bez krvácivých projevů, normálním Rotemu a zjištěném důvodu trombocytopenie (či se závěrem a doporučením hematologa) schopen operace

- v ostatních případech (např. hodnota < 50 x 10˄9/l, rozsáhlý intrakraniální výkon, atd.)   vždy individuální posouzení po konzultaci s vedením kliniky

Pozn.

V případě substituce při trombocytopénii používejte přednostně trombocyty nativní (TAD, TADR, TBSDR). Trombocyty kryokonzervované (TADK) podávejte při ŽOK.