Pozice: zástupce přednosty

Subspecializace: bolest, neuroonkologie

Pregraduální vzdělání: 1995 - LF Univerzity Karlovy

Postgraduální vzdělání:

* 2002 - atestace léčba bolesti

* 2006 - atestace neurochirurgie

Členství v odborných společnostech:

* Česká neurochirurgická společnost

* Česká neurologická společnost

* Česká spondylochirurgická společnost

* Společnost pro léčbu bolesti