Skórovací systém – prognostické skóre

Body

Prognostické faktory

Primární TU

Viscerální meta

Kostní meta

1

pomalu rostoucí

(mamma, prostata, thyroidální ca)

X

solitární nebo izolované

2

středně rostoucí

(ledviny, děloha)

léčitelné

četné

4

rychle rostoucí

(plíce, játra, žaludek, tlusté střevo, neznámý TU)

neléčitelné

 

Prognostické skóre

Cíl terapie

Strategie léčby

2 nebo 3

dlouhodobá lokální kontrola

široká excize

4 nebo 5

střednědobá kontrola

marginální nebo intralesionální excize

6 nebo 7

krátkodobá paliativní léčba

paliativní chirurgie

8,9 nebo 10

terminální léčba

symptomatická a podpůrná léčba

 

Chirurgická klasifikace spinálních TU

 

Klasifikace meta

 

 

Česky