Endoskopické operace nádorů v oblasti tureckého sedla a přední jámy lební představují moderní pojetí tzv. miniinvazivní neurochirurgie. Pomocí přístupu přes dutinu nosní odpadá klasická kraniotomie (t.j. otevření lebky), nedochází k manipulaci s mozkovou tkání a operace nezanechává žádnou viditelnou jizvu. Pro pacienta to znamená méně zatěžující operační výkon, kratší dobu hospitalizace a rychlejší návrat do běžného života.
Naše klinika se dlouhodobě soustředí na endoskopické endonazální operace, zejména na nádory hypofýzy (podvěsku mozkového). Ročně provádíme cca 130 výkonů na bazi lební přes dutinu nosní, což je cca 50% výkonů v ČR. Zbylé výkony jsou prováděny na ostatních cca 15 pracovištích.
Tým odborníků tvoří neurochirurgové (doc. Netuka, MUDr. Masopust, MUDr. Májovský), neuroradiolog, neuroanesteziolog a úzce spolupracujeme s kolegy z endokrinologie kde zpravidla probíhá předoperační vyšetření a také pooperační léčba. Díky jedinečnému multifunkčnímu operačnímu sálu, který je vybaven magnetickou rezonancí, neuronavigačním systémem a moderní HD optikou jsme schopni dosahovat výsledků plně srovnatelných se světovou špičkou. Vyšetření magnetickou rezonancí v průběhu operace poskytuje možnost okamžitě ověřit rozsah odstranění nádoru bez nutnosti opouštět operační trakt, nebo pacienta budit z celkové anestezie. Pokrýváme celé spektrum endoskopických výkonů, dokážeme léčit nezhoubné i zhoubné nádory hypofýzy, meningiomy přední jámy, vrozené vývojové vady v oblasti hypofýzy, úrazy baze lební aj. Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné provézt endoskopický výkon, dokážeme samozřejmě nabídnout operaci z klasické kraniotomie.
 Průběh hospitalizace
V den příjmu se dostavte mezi 8-10 hod do příjmové ambulance Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky v pavilonu CH1, suterén -2. Proběhne vyšetření sestrou, neurochirurgem a anesteziologem. Druhý den následuje operace v celkové anestezii, po které budete přesunuti na monitorované lůžko na pooperačním pokoji (NCH JIP pavilon CH1, suterén -2). První pooperační den se pacient zpravidla vrací na standardní pokoj a provádíme kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí, dále sledujeme hladiny krevních iontů a obrat tekutin. Pokud je pooperační průběh bez komplikací, čtvrtý až šestý pooperační den je pacient přeložen na III. Interní kliniku VFN do péče endokrinologů k nastavení medikace. Není neobvyklé, že po operaci adenomu hypofýzy budete užívat, ať už dočasně, nebo trvale, hormony.
 
 
 Diagnózy
Adenom hypofýzy – Adenom hypofýzy je nezhoubný nádor vyrůstající z buněk podvěsku mozkového. Některé typy těchto nádorů produkují ve zvýšené míře hormony a způsobují typické klinické syndromy (akromegalie, gigantismus,  Cushingův syndrom, hyperprolaktinemie aj.). Nádory, které neprodukují hormony se nejčastěji projeví útlakem okolních struktur, nejčastěji poruchou zraku ve smyslu výpadu periferního zorného pole. 
Kraniofaryngeom – kraniofaryngeom je nezhoubný nádor vycházející ze zbytků embryonální tkáně při vzniku podvěsku mozkového, proto zpravidla postihuje mladší pacienty. Svojí podstatou se jedná také o nezhoubný nádor, ale častěji roste agresivněji než adenom.
Likvorea – likvorea je výtok mozkomíšního mok, který je způsoben patologickou komunikací mezi nitrolebním (subarachnoideálním) prostorem a dutinou nosní. Může vzniknout buď samovolně, po předchozí operaci nebo úrazem. Léčba likvorey spočívá v nalezení této komunikace a dutině nosní a její uzavření (umělým materiálem, lepidlem nebo štěpem).