POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY – únor 2016
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
    A+B+SÁL POOP PŘÍSLUŽBA
1. pondělí dr.Májovský doc. Netuka Dr. Mohapl
2. úterý Dr. Štekláčová Dr. Masopust Dr. Vaněk
3. středa Dr. Saur Dr. Kramář prof. Beneš
4. čtvrtek Dr. Vaněk Dr. Mohapl doc. Netuka
5. pátek Dr. Bradáč Dr. Masopust prof. Beneš
6. sobota Dr. Bradáč Dr. Masopust prof. Beneš
7. neděle Dr. Bradáč Dr. Masopust prof. Beneš
8. pondělí doc. Plas Dr.Kaiser Dr. Vaněk
9. úterý Dr. Preis Dr.Kramář Dr. Štekláčová
10. středa Dr. Saur Dr. Bradáč prof. Beneš
11. čtvrtek Dr. Štekláčová Dr. Bradáč Dr.Kaiser
12. pátek dr. Vaněk Dr. Kramář Dr. Kaiser
13. sobota Dr. Kaiser Dr. Kramář dr. Vaněk
14. neděle Dr. Kaiser dr. Vaněk Dr. Kramář
15. pondělí dr.Májovský Dr. Masopust Dr. Mohapl
16. úterý Dr. Mohapl Dr. Häckel Dr. Bradáč
17. středa doc. Plas Dr. Kramář dr.Májovský
18. čtvrtek Dr. Štekláčová Dr. Vaněk doc. Netuka
19. pátek Dr.Preis dr.Májovský Dr. Mohapl
20. sobota Dr.Preis Dr. Mohapl dr.Májovský
21. neděle dr.Májovský Dr. Mohapl Dr.Preis
22. pondělí doc. Plas doc. Netuka Dr.Kaiser
23. úterý doc. Netuka Dr. Štekláčová Dr. Preis
24. středa Dr.Preis dr. Kaiser prof. Beneš
25. čtvrtek Dr. Mohapl Dr. Häckel dr.Májovský
26. pátek Dr. Saur doc. Netuka Dr. Štekláčová
27. sobota Dr. Štekláčová doc. Netuka Dr. Saur
28. neděle Dr. Štekláčová Dr. Saur doc. Netuka
29. pondělí doc. Plas dr.Májovský Dr. Masopust