Subspecializace: spondylochirurgie, periferní nervy
Pregraduální vzdělání
2001 – 2007 – 1. lékařská fakulta UK v Praze
           2005 – Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf (Erasmus, semestrální studium)
 
Postgraduální vzdělání
2014 – Specializovaná způsobilost v neurochirurgii
2014 – The European Examination in Neurosurgery, Part I. (EANS Course 2012-15)
2007 – 2012 – 3. lékařská fakulta UK v Praze, program: Neurovědy, PGS. 
Dizertace: Vymezení end-to-side anastomózy ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám při rekonstrukci plexus 
brachialis a vliv lokálně aplikovaného VEGF na regeneraci periferního nervu.   
 
Zaměstnání
2015 – dosud – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze 
2014 – 2015 – The Centre for Spinal Studies and Surgery, Queen's Medical Centre, Nottingham University 
Hospitals, Velká Británie – páteřní chirurg
2007 – 2013 – Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
 
Zahraniční stáže
2012, 09 – Dept. of Neurosurgery, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Londýn, Velká Británie
2010, 12 – Dept. of Neurosurgery, Southern General Hospital, Glasgow, Velká Británie
2006, 09 – Univ. Klinik für Neurochirurgie, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Vídeň, Rakousko
2006, 07 – Dept. of Orthopedics and Traumatology, Khartoum Teaching Hospital, Chartúm, Súdán (IFMSA)
 
Členství v odborných společnostech
EUROSPINE - The Spine Society of Europe
Česká neurochirurgická společnost
Česká společnost pro neurovědy
 
Ocenění
Studentská vědecká konference 3. LF UK, 3. místo, 2011; 1. místo, 2012
Cena Josefa Hlávky, 2012 
Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy, 2012 
Děkovný list děkana 3. LF UK, 2013 
 
Vědecká činnost
37 publikací (25 s IF), kumulativní IF: 39,672. 25 prezentací na českých i zahraničních konferencích. Účast na 3 
grantových projektech a 5 klinických studiích. Člen redakční rady Journal of Neurological Surgery – part A, 
pravidelný recenzent pro Journal of Hand Surgery (American Volume).